menu

KOMÍNOVÉ DVIERKA

KOMÍNOVÉ DVIERKA

Komínové dvierka sú dôležitou súčasťou akéhokoľvek komína. Zabezpečujú únik spalín do priestoru a tak chránia objekt proti požiaru a zároveň chránia vaše zdravie.

Príčina korózie lacných dvierok je hlavne pod strechou kde je zmena teplôt a vlhkosti. Kyseliny, dechty, plyny a samotné spaliny priamo v komíne.

Nie všetky komínové dvierka sú vhodné na rôzne komíny. Je potrebné vedieť do akého komína chceme vložiť aké dvierka.

Nachádzajú sa rôzne spotrebiče na pevné palivo ako uhlie, drevo, ekohrášok, pelety, plyn a podobne. Každé takéto palivo produkuje nielen teplo ale aj spaliny. Takéto spaliny pri kúrení drevom sú iné ako napriklad pri uhlí alebo ekohrášku a podobne. Podľa nás je naozaj dôležité mať kvalitnejšie komínové dvierka.

!!! Pri každom produkte sú uvedené VNÚTORNÉ ROZMERY dvierok, teda čistiaceho otvoru !!!