menu

KOMÍNOVÉ PLYNOTESNÉ DVIERKA

KOMÍNOVÉ PLYNOTESNÉ DVIERKA

Ponúkame aj plynotesné komínové dvierka ktoré slúžia na tie isté účely ako klasické komínové dvierka. Používajú sa nielen na otvory pre kontrolu komína ale aj jeho čistenie, sú plynotesné. Teda sú vhodné hlavne na komíny kde sa nachádzajú plynové spaliny kde ako hlavný zdroj je plynové kúrenie. Montáž je opäť jednoduchá tak ako pri montáži pri komínových dvierkach kde sa používa iné palivo ako plyn.

!!! Pri každom produkte sú uvedené VNÚTORNÉ ROZMERY dvierok, teda čistiaceho otvoru !!!